Відпуск

wheel 2

Відпуск

Вiдпуск – це вид термічної обробки, що полягає в нагріванні деталей до температур нижче АС1, витримці при заданих температурах і наступному охолодженні з певною швидкістю. Відпуск є остаточною операцією термічної обробки, в результаті якого деталі отримують необхідні механічні властивості.

Залежно від температури і призначення відпуск буває:

  • Низькотемпературний (низький) відпуск проводять при температурі до 250ºС. При цьому знижуються гартівні макронапруження, мартенсит загартування перетворюється на мартенсит відпуску, підвищується міцність і трохи поліпшується в’язкість без помітного зниження твёрдості. Низькотемпературний відпуск застосовують для ріжучого і вимірювального інструменту з вуглецевих і низьколегованих сталей, а також для деталей після загартування СВЧ (поверхневе загартування), цементації, ціанування і нітроцементації.
  • Середньотемпературний (середній) відпуск виконують при температурі 350-500ºС і застосовують для ресор, пружин, а також штампів. Такий відпуск забезпечує високі межі пружності і витривалості, а також релаксаційну стійкість.Структура сталі після середнього відпуску – троостіт відпуску або троостомартенсіт, твердість сталі 40-50HRC.
  • Високотемпературний (високий) відпуск проводять при температурі 500-680ºС. Структура сталі після високого відпуску – сорбіт відпуску. Високий відпуск створює оптимальне поєднання міцності і в’язкості сталі.
    Загартування з високим відпуском одночасно підвищує тимчасовий опір, межу плинності, відносне звуження і особливо ударну в’язкість. Термічну обробку, яка складається із загартування з високим відпуском часто називають – термополіпшенням.
  • Стабілізуючий відпуск – це особливий вид відпуску, який проводять в процесі виготовлення зміцненої деталі для зниження і стабілізації залишкових напружень, викликаних механічною обробкою. Температура стабілізуючого відпуску повинна бути нижче температури відпуску після загартування на 20-30 °С.

У загартованої сталі навіть при кімнатній температурі, а тим більше в результаті кліматичних коливань температури відбуваються повільні (протягом багатьох років) процеси розпаду мартенситу, переходу залишкового аустеніту в мартенсит і зняття напружень. Всі ці явища ведуть до поступової зміни розмірів виробу. Для таких виробів, як вимірювальний інструмент високого класу точності і прецизійні підшипники, неприпустимі зміни розмірів навіть на кілька мікронів. Стабілізацію мартенситу з напруженого стану досягають низьким (стабілізуючим) відпуском при 100-180 °С з витримкою до 30, а іноді і до 150 г.

Прокрутити вгору