icon

Опис

Нітроцементація - це процес одночасного насичення сталі вуглецем і азотом в газовому середовищі, зазвичай складається з навуглецьовуючого газу і аміаку, або продуктів розкладання рідкого карбюризатора - ТЕА (С2Н5О)3N, який у вигляді крапель вводиться в робочий простір (герметичну реторту) печі.

 

У порівнянні з цементацією, нітроцементацію проводять при більш низьких температурах - 850-870 °С. Це обумовлено тим, що азот, проникаючи в сталь одночасно з вуглецем, знижує температуру існування твердого розчину на основі Fe і тим самим сприяє навуглецюванню сталі при більш низьких температурах. По суті, азот, виконуючи роль легуючого елемента, знижує критичні точки сталі. Зниження температури насичення без збільшення тривалості процесу дозволяє знизити деформацію оброблюваних деталей.

МЕТА - підвищення твердості, зносостійкості і межі витривалості сталевих деталей.

Наші технічні можливості по нітроцементації

використовуємо рідкий триетаноламін (С2Н5О) 3N, який крапельно подається в реторту електропечі, де розкладається з утворенням атомарного азоту і вуглецю, що насичують поверхню виробів

Розміри виробів під нітроцементацію

Діаметр деталей до 500 мм.
Довжина деталей до 1000 мм.
Вага до 200 кг

Загартування деталей після нітроцементації

- в воді до 200кг.
-в маслі до 100кг.

Наші технічні можливості по нітроцементації

використовуємо рідкий триетаноламін (С2Н5О) 3N, який крапельно подається в реторту електропечі, де розкладається з утворенням атомарного азоту і вуглецю, що насичують поверхню виробів

Розміри виробів під нітроцементацію

Діаметр деталей до 500 мм.
Довжина деталей до 1000 мм.
Вага до 200 кг

Загартування деталей після нітроцементації

- в воді до 200кг.
-в маслі до 100кг.

icon

переваги нітроцементації

1.

Зміщуються критичні точки перетворень до більш низьких температур.

Це дозволяє знизити температуру процесу до 840-860оС. Така температура, в порівнянні з температурою цементації (910-940оС) призводить до менших короблення виробу

2.

Аустенітне зерно при нітроцементації росте менше

Через відносно невисокі температури процесу, аустенітне зерно при нітроцементації росте менше, ніж при навуглецюванні в процесі цементації

3.

Швидкість виконання

Процес нітроцементації в ряді випадків проходить набагато швидше, ніж процес цементації. При цьому найчастіше, немає необхідності робити загартування з повторного нагріву, як при цементації.

icon

ОПИС ПРОЦЕСУ

Нітроцементації зазвичай піддають леговані сталі з вмістом вуглецю до 0,25%. Тривалість процесу 4-10 г. Товщина нітроцементованного шару складає 0,2-0,8 мм. Після нітроцементації слід гартувати або безпосередньо з печі з підстужуванням до 800-825 °С, або після повторного нагрівання, рідше застосовують ступінчасте загартування. Після гартування проводять відпуск при 160-180 °С.

Після насичення структура нітроцементованного шару складається з дрібнокристалічного мартенситу, невеликої кількості дрібних рівномірно розподілених карбонітридів і 25-30% залишкового аустеніту. Твердість шару після гарту і низького відпуску становить 58-64 HRC. Високий вміст залишкового аустеніту забезпечує гарне прироблювання наприклад, не шліфованих автомобільних шестерень, що забезпечує безшумність їх руху. Максимальні показники міцності досягаються тільки при оптимальному для даної сталі вмісті на поверхні нітроцементованного шару вуглецю і азоту.

Нітроцементацію широко застосовують на автомобільних і тракторних заводах для поверхневого зміцнення деталей, що труться типу шестерень, зірочок, пальців і т.п.