Карбонітрація

Карбонітрація
Зміцнення поверхневого шару сталі і чавуну методом дифузійного насичення азотом і вуглецем в розплаві солей.

Азотування

Азотування
Вид хіміко-термічної обробки, що полягає в насиченні поверхні металів і сплавів азотом, для підвищення твердості і зносостійкості.

Борування

Борування
Вид химико-термической обработки, заключающийся в насыщении поверхности металлов и сплавов азотом, для повышения твердости и износостойкости

СВЧ

СВЧ
Вид химико-термической обработки, заключающийся в насыщении поверхности металлов и сплавов азотом, для повышения твердости и износостойкости

Ціанування

Ціанування
Процес дифузійного насичення поверхневого шару сталі одночасно вуглецем і азотом в розплаві ціанідів лужних металів

Нітроцементація

Нітроцементація
Процес хіміко-термічної обробки, заснований на насиченні поверхні сталі одночасно вуглецем і азотом при 700-950 ° С в середовищі навуглецьовуючого газу та аміаку

Цементація

Цементація
Дифузійне насичення поверхні сталі вуглецем з метою підвищення твердості, зносостійкості

Термічна обробка

Термічна обробка
Послідовність операцій нагріву до заданої температури, витримки при цій температурі і охолодження із заданою швидкістю твердих металів і їх сплавів, для поліпшення їх експлуатаційних властивостей

Оксидування

Оксидування
Создание оксидной плёнки на поверхности стальных изделий для получения защитных и декоративных покрытий

Абразивне очищення

Абразивне очищення
Вид обробки поверхні виробів з будь-яких матеріалів, за рахунок подачі абразивних частинок під тиском з метою отримання необхідної шорсткості і зовнішнього вигляду

Механічна обробка

Механічна обробка
Обробка виробів з металів і сплавів за допомогою механічного впливу із застосуванням спеціального інструменту та металорізального обладнання