Особливості термічної обробки металів і сплавів

Термічна обробка металів являє собою ключовий процес у металургії, що забезпечує зміну фізичних і хімічних властивостей матеріалів шляхом контрольованого нагрівання, витримки та охолодження. Цей метод застосовується для покращення міцності, твердості та інших характеристик металів і сплавів, що робить його незамінним у виробництві різноманітних виробів та конструкцій.

Принципи технології термічної обробки

Процес термічної обробки починається з нагрівання заготовки до певної температури. Час нагрівання залежить від типу використаної печі, розмірів деталі, матеріалу, а також швидкості протікання фазових перетворень. Після досягнення потрібної температури метал витримується при ній протягом певного часу, щоб забезпечити рівномірну зміну структури по всьому об’єму деталі. Завершальним етапом є охолодження, яке може бути швидким або повільним, залежно від потрібних властивостей кінцевого продукту.

Під час нагрівання метал може вступати в реакцію з навколишнім середовищем, що іноді призводить до обезвуглецювання поверхні та утворення окалини. Обезвуглецювання — процес, під час якого вуглець на поверхні металу вигоряє, що призводить до зменшення міцності та збільшення крихкості. Тому важливо контролювати час впливу високої температури, щоб уникнути небажаних змін.

Види термічної обробки

Термічна обробка поділяється на три основні категорії: термічна, термомеханічна та хіміко-термічна.

  1. Термічна обробка: Включає лише нагрівання та охолодження металу. Приклади включають відпал, загартування та відпуск.
  2. Термомеханічна обробка: Поєднує нагрівання з пластичними деформаціями. Цей метод дозволяє досягти особливих механічних властивостей завдяки комбінованому впливу.
  3. Хіміко-термічна обробка: Об’єднує нагрівання з впливом хімічних речовин. Цей метод найбільш інтенсивний і дозволяє значно змінити властивості поверхні металу, наприклад, шляхом цементації або нітрації.

Відпал

Відпал — це найбільш поширений вид термічної обробки, який включає нагрівання металу до певної температури, витримку та повільне охолодження. Цей процес покращує структурні властивості металів, знижує твердість, знімає внутрішні напруження та сприяє утворенню зернистої структури. Існує кілька видів відпалу, включаючи повний та неповний відпал.

При повному відпалі сталь нагрівають до температури, що перевищує критичну точку на 40 градусів, що дозволяє досягти стабільної структури матеріалу. Неповний відпал не потребує таких високих температур і спрямований на усунення дефектів та покращення однорідності структури.

Загартування

Загартування — це процес нагрівання металу до оптимальної температури, витримки та швидкого охолодження. Загартування підвищує твердість і міцність металу, але знижує його пластичність. Контроль температури та швидкості охолодження має вирішальне значення для досягнення бажаних властивостей, оскільки неправильні параметри можуть призвести до появи тріщин та інших дефектів.

Відпуск

Відпуск є завершальним етапом термічної обробки, який проводиться після загартування для досягнення необхідної структури і властивостей металу. Цей процес включає нагрівання до певної температури та повільне охолодження. Відпуск дозволяє зменшити внутрішні напруження, підвищити пластичність і ударну в’язкість матеріалу.

Залежно від температури нагрівання відпуск поділяється на низький, середній і високий. Низький відпуск (150-250°C) використовується для підвищення твердості та зносостійкості, середній (350-500°C) — для покращення міцності та пластичності, а високий (500-650°C) — для досягнення максимальної пластичності та в’язкості.

Термічна обробка металів і сплавів є складним і багатогранним процесом, що вимагає точного контролю параметрів нагрівання, витримки та охолодження. Різні методи термічної обробки, такі як відпал, загартування та відпуск, дозволяють досягати різноманітних властивостей матеріалів, необхідних для їх застосування в різних галузях промисловості. Розуміння особливостей і принципів цієї технології дозволяє інженерам і металургам створювати вироби з оптимальними характеристиками, що відповідають вимогам сучасних стандартів і технологій.

Прокрутити вгору